Wsparcie na miejscu

Podłączamy sprzęt, szkolimy personel recepcji, czuwamy nad bezproblemowym procesem rejestracji na miejscu

Organizatorom korzystającym z platformy Syskonf oferujemy wsparcie techniczne i/lub merytoryczne na miejscu podczas wydarzenia.

Koszt usługi zależy w głównej mierze od lokalizacji, wymaganej wielkości zespołu wsparcia i czasu trwania wydarzenia. W sprawie wyceny wsparcia onsite prosimy o kontakt pod adresem sales@syskonf.pl