Monitorowanie obecności

Monitoruj na bieżąco frekwencję na poszczególnych etapach konferencji lub w określonych strefach

Platforma Syskonf oferuje system kontroli dostępu oparty na technologii zbliżeniowej RFID, znanej powszechnie z kart płatniczych (PayPass). Po wyposażeniu uczestników w identyfikatory z chipem zbliżeniowym, narzędzie to można wykorzystać do kontroli wstępu do stref lub monitorowania obecności na sesjach, warsztatach, wykładach.