Wystawianie faktur

Generuj i wysyłaj dokumenty sprzedaży jednym klinięciem myszki

Syskonf umożliwia łatwe wystawianie następujących typów dokumentów sprzedaży:

 • proforma
 • faktura VAT
 • faktura VAT korygująca (korekta ilości, korekta ceny)
 • faktura VAT zaliczkowa
 • faktura VAT marża

Faktury generowane są przez system w formacie PDF i po wystawieniu mogą być od razu przesłane na podany przez uczestnika adres e-mail. Jeśli system odnotował wpłatę uczestnika, zostaje ona uwzględniona na wystawionej fakturze.

Syskonf umożliwia też wystawianie faktur zbiorczych (obejmujących wszystkich uczestników z jednej firmy) oraz wystawianie faktur w walutach obcych. System zapewnia zgodność dokumentów sprzedaży z aktualnymi przepisami prawa, zapewniając jednocześnie wysoką personalizację procesu fakturowania.

Do dyspozycji organizatora jest ponadto szereg narzędzi eksportu danych sprzedażowych:

 • Lista wystawionych faktur w formacie Excel
 • Pełna lista pozycji z wystawionych faktur w formacie Excel
 • Lista pozycji faktur w formacie CSV
 • Eksport VAT-R i listy kontrahentów do programu Comarch Optima
 • Eksport do systemu Macrologic
 • Eksport pliku JPK_FA zgodnego z aktualnie obowiązującym wzorem