Obsługa abstraktów

Jeden z najbardziej rozbudowanych na rynku systemów do obsługi zgłoszeń prac naukowych

Syskonf jest wyposażony w opcjonalne narzędzia wspomagające organizację konferencji i kongresów naukowych. Moduł obsługi abstraktów (dodatkowo płatny od 1.08.2023 r.) dostępny w ramach platformy Syskonf kompleksowo wspiera następujące procesy:

 • przyjmowanie zgłoszeń prac (tzw. „formularz abstraktów”)
 • przydzielanie recenzentów
 • recenzje zgłoszeń
 • kwalifikacje zgłoszeń (przyjęcie, odrzucenie, skierowanie do poprawki)
 • ponowne recenzje i kwalifikacje poprawionych zgłoszeń (opcjonalnie)

System może przetwarzać zgłoszenia prac w dowolnej formie, mogą to być np. abstrakty / streszczenia, pełne artykuły, referaty, prezentacje, materiały do elektronicznych sesji plakatowych, itp.

Na szczególną uwagę zasługują następujące elementy:

 • elastyczna konfiguracja kryteriów recenzji (może być np. wiele ocen cząstkowych, każda o innej wadze) plus opcjonalnie ocena rekomendacyjna
 • możliwość ręcznego wprowadzenia potwierdzonych recenzentów lub wysłania z systemu zaproszeń do grona recenzentów – odbiorcy mają możliwość przyjęcia lub odrzucenia zaproszenia przez link
 • podczas przypisywania recenzentów system podpowiada optymalnych recenzentów dla każdej pracy na podstawie kompetencji tematycznych
 • detekcja konfliktów interesów – zarówno „twardych” – bezpośrednich, jak i „miękkich” – prawdopodobnych
 • dystrybucja mailowych zaproszeń do recenzji następuje po przypisaniu recenzentów i każdy recenzent dostaje tylko jednego maila z linkiem do swojego panelu recenzenta
 • recenzenci nie muszą używać ani pamiętać jakichkolwiek haseł – logują się do panelu recenzji za pomocą spersonalizowanego linka, który już zawiera klucz dostępowy
 • system umożliwia łatwą wysyłkę przypomnień do recenzentów zwlekających z oceną prac (nie częściej niż raz na 24h)
 • na podstawie dokonanych recenzji system umożliwia łatwą kwalifikację prac (przyjęcie / odrzucenie) do sesji danego typu np. ustnej bądź plakatowej lub skierowanie pracy do poprawki
 • system prowadzi rejestr wszystkich operacji dokonanych na każdym ze zgłoszeń, więc organizator dysponuje pełną dokumentacją zmian i operacji
 • system może przetwarzać zgłoszenia prac jednocześnie w kilku językach, np. w języku macierzystym zgłaszającego + w języku angielskim lub języku prezentacji
 • w systemie są dostępne narzędzia eksportu zgromadzonych danych oraz zaawansowany kreator książki abstraktów (abstract book)

Moduł istotnie ułatwia pracę komitetu naukowego / programowego, gdyż większość procesów zachodzących przy obsłudze zgłoszeń jest zautomatyzowana, a te których zautomatyzować nie można, zostały czytelnie usystematyzowane.

Uwaga: od 1 sierpnia 2023 r. wykorzystanie funkcjonalności modułu „Abstrakty i artykuły” będzie wiązać się z opłatą w wysokości 1 kredytu za przyjęcie zgłoszenia pracy. Przeczytaj więcej w komunikacie.