Komunikacja z uczestnikami

Wykorzystaj wbudowane narzędzie do mailingu aby dostarczać uczestnikom najważniejsze informacje

Syskonf oferuje wysyłkę spersonalizowanych mailingów do wcześniej zdefiniowanych grup uczestników. W praktyce organizatorzy najczęściej stosują to narzędzie do przesłania najważniejszych informacji o wydarzeniu tuż przed jego rozpoczęciem, wraz pakietem informacji praktycznych oraz kodem QR do szybkiej rejestracji na miejscu.

przykładowy mailing z QR code