Aplikacje mobilne

Narzędzia wspomagające sprawną realizację wydarzenia

Syskonf CheckPoint

Syskonf CheckPoint jest aplikacją stworzoną dla organizatorów wydarzeń, służącą do prowadzenia kontroli dostępu podczas eventów oraz rejestrowania obecności uczestników w strefach lub na sesjach. Aplikacja zmienia urządzenie Android w przenośny skaner zbliżeniowy lub optyczny, umożliwiając identyfikację uczestników na skonfigurowanych bramkach (checkpointach), wyświetlenie ich uprawnienia do wejścia i odnotowanie obecności.

Screenshoty

Informacje dodatkowe

Aplikacja Syskonf CheckPoint obsługuje:

a) identyfikatory wyposażone w technologię zbliżeniową takie jak:

 • plastikowe karty RFID
 • opaski RFID lub NFC
 • naklejki / etykiety RFID lub NFC

b) wszystkie inne identyfikatory z nadrukowanym kodem kreskowym 1D lub 2D wg standardu:

 • QR code
 • Data Matrix
 • PDF417 / Boarding Pass
 • EAN-13 barcode
 • Code 39
 • Code 128

Skanowanie zbliżeniowe wspierane jest na urządzeniach Android z obsługą standardu NFC. Skanowanie optyczne wymaga, aby urządzenie Android posiadało wbudowany aparat / kamerę. Opcjonalnie aplikacja może także korzystać z zaawansowanego skanera kodów kreskowych wbudowanego w terminale przenośne Zebra.

Organizator wydarzenia może utworzyć dowolną liczbę bramek i używać dowolnej liczby urządzeń na każdej bramce. Aplikacja pozwala na skanowanie zarówno wejść, jak i wyjść. Każde przejście jest rejestrowane, a informacja o nim przesyłana do serwerów Syskonf poprzez łącze Wi-Fi lub 3G/LTE, w cyklu synchronizacji co 30 sekund. W przypadku awarii lub niedostępności sieci, aplikacja działa w trybie offline i synchronizuje się ponownie po przywróceniu dostępności sieci Internet.

Na podstawie danych zebranych od wszystkich skanerów Syskonf na bieżąco oblicza aktualną liczbę uczestników obecnych na danej sesji lub w danej sali. Liczba obecnych gości jest również synchronizowana zwrotnie i wyświetla się w każdej połączonej aplikacji CheckPoint.

Panel administracyjny Syskonf zapewnia ponadto:

 • podgląd na żywo stopnia zajętości wszystkich sal
 • podgląd na żywo aktualnej lokalizacji każdego uczestnika, historii jego obecności i uprawień na bramkach
 • listę obecności z każdej bramki, z możliwością przeszukania jej np. po nazwisku
 • szczegółowe raporty Excel uwzględniające czas wejścia / wyjścia oraz łączony czas obecności uczestników na poszczególnych sesjach

Korzyści

 • ścisła reglamentacja i monitoring wstępu na poszczególne sesje / do poszczególnych sal lub stref
 • możliwość zdefiniowania na każdej bramce dowolnej sekwencji reguł dostępu z różnymi statusami i kolorami
 • bieżący podgląd stopnia zajętości sal / stref – zarówno z telefonu jak i z komputera
 • możliwość ustalenia aktualnego miejsca pobytu konkretnego uczestnika, poprzez wyszukanie po nazwisku
 • szczegółowe raporty obecności, mogące być np. podstawą do wystawiania certyfikatów uczestnictwa
 • możliwość użycia list obecności do prowadzenia targetowanych ankiet ewaluacyjnych
 • możliwość wykorzystania systemu bramek do wydawania uczestnikom dowolnych świadczeń

zalety technologii zbliżeniowej RFID / NFC:

 • krótki czas skanowania – wysoka przepustowość bramek
 • wysoki komfort skanowania – brak konieczności precyzyjnego celowania w identyfikator
 • wysoka niezawodność skanowania niezależnie od oświetlenia
 • brak możliwości podrobienia identyfikatora – wysoki poziom bezpieczeństwa

zalety technologii optycznej:

 • możliwość wykorzystania niemal dowolnych identyfikatorów
 • możliwość zastosowania kodów kreskowych 1D lub kodów optycznych 2D w zależności od dostępnego na identyfikatorze miejsca

zalety funkcjonalne aplikacji Syskonf CheckPoint:

 • możliwość pracy w trybie off-line – brak uwarunkowania niezawodności kontroli dostępu od dostępności Internetu
 • łatwość obsługi aplikacji – brak konieczności szczegółowego szkolenia hostess

 

Zobacz Syskonf CheckPoint w sklepie Google Play: