Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

Dane kontaktowe

Netventure Sp. z o.o.
ul. Ojcowska 3
02-918 Warszawa

NIP: 521-35-53-406
REGON: 142229497
KRS: 0000347932

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN, wpłacony w całości

Inspektor Ochrony Danych: Michał Sadowski, dpo@syskonf.pl

tel.: +48 22 382 75 00
tel.: +48 22 651 94 30

sprzedaż: sales@syskonf.pl
wsparcie: support@syskonf.pl

Formularz kontaktowy