Konferencje online

Najlepsza alternatywa, gdy organizacja klasycznych wydarzeń nie jest możliwa

Z powodu ograniczeń i restrykcji wynikających z pandemii COVID-19, organizacja klasycznych wydarzeń może być utrudniona lub niemożliwa (np. w czasie tzw. lockdown’u). Odpowiedzią organizatorów spotkań na okresy obostrzeń może być przeniesienie organizacji wydarzeń do sieci Internet, czyli do tzw. online’a.

Choć miejscem wydarzenia jest wówczas świat wirtualny, to biorą w nim udział prawdziwi ludzie. Przed organizatorem nadal stoją wyzwania takie jak sprawna rejestracja uczestników przed wydarzeniem, przyjmowanie ew. opłat za uczestnictwo, fakturowanie wpłat czy komunikacja mailowa. W przypadku konferencji naukowych występuje taki sam proces przyjmowania zgłoszeń prac, ich recenzji i kwalifikacji.

Syskonf wspiera wszystkie te procesy również w przypadku eventów online. Do realizacji samej transmisji live / wideokonferencji organizator może wybrać preferowaną platformę streamingową i zintegrować ją z panelem uczestnika. W chwili obecnej Syskonf jest zintegrowany z:

  • Zoom Webinars (system międzynarodowy)
  • Meeting15 (system krajowy)

Jest również możliwość osadzenia w panelu uczestnika źródeł transmisji z innych platform wideo, m.in. YouTube.

Integracja polega na tym, że dostęp do transmisji live mają tylko uprawnieni, zarejestrowani wcześniej uczestnicy wydarzenia. Wydarzenia online są nowym, dostępnym rodzajem wydarzenia w panelu administracyjnym Syskonf od maja 2020.

Jeśli potrzebujesz integracji z dodatkową platformą streamingową, skontaktuj się z nami pod adresem sales@syskonf.pl