Ukrycie uczestników ze stanem obecności „rezygnacja” w widoku wystawiania faktur