Normalizacja zapisu imion i nazwisk w polach formularza abstraktów