Sektor 3.0 – Technologie w organizacjach pozarządowych

16 października 2012 w Pomorskim Parku Naukowo-Technicznym w Gdyni odbędzie Forum Technologiczne „Sektor 3.0”, skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych. Jednym z prelegentów będzie prezes Netventure – Tomasz Nowak, który poprowadzi warsztaty z zastosowania nowoczesnych technologii przy organizacji wydarzeń.

Organizatorami Forum są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Sektor 3.0 jest częścią programu „Nowe Technologie Lokalnie„, którego realizatorem na zlecenie PAFW jest FRSI.  Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Przedstawicieli NGO serdecznie zapraszamy!